حسابرسی ,101سازمان ,101سازمان حسابرسی ,نشریه 101سازمان ,حسابداری نشریه ,عمومی حسابداری ,نشریه 101سازمان حسابرسی ,حسابداری نشریه 101سازمان ,عمومی حس

راهنمای حل مساله کتاب مبانی و روشهای عمومی حسابداری(نشریه 101سازمان حسابرسی) کتابی است که به پرشسهای آخر فصل نشریه 101سازمان حسابرسی جوابهایی تشریحی داده است برای رفع هرگونه سوال در مورد روند حل مسائل به زبانی ساده و عامه فهم.

 

دانلود فایل 

منبع اصلی مطلب : فایل 724
برچسب ها : حسابرسی ,101سازمان ,101سازمان حسابرسی ,نشریه 101سازمان ,حسابداری نشریه ,عمومی حسابداری ,نشریه 101سازمان حسابرسی ,حسابداری نشریه 101سازمان ,عمومی حس
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : راهنمای حل مساله کتاب مبانی و روشهای عمومی حسابداری(نشریه 101سازمان حسابرسی)